Ochtendzon en zwarte berken

Traag
En gestaag

Geelwitte ochtendzon schuivend
Horizon van witgerijmde landerijen

Wijd en breed ochtendgloren
Windzuchtloze stille geruisloze ochtend

Dansende nevelslierten verhullen
Graspleinen, wandelpaden, weiden en velden

Groepjes kale takken van bladerloze jonge berken
Grillige zwarte breeklijnen

Geelwit zonlicht speelt en speurt en zoekt
Tussen de beweegloze takken

De stilstaande dans van zwarte berken
Hun voeten nog verscholen

In het groeiende tegenlicht

In de dansende nevelen

In de traagheid van de geelwitte ochtendzon

Flanerend in de witte winterzon

De witte rijm verdampt
De nevel trekt weg

Gestaag
En
Traag

dec. 2018