Donker Blauw

Vogels kunnen vliegen
Want ze hebben vleugels

Maar alleen vleugels zijn niet
Voldoende om te kunnen vliegen

In de duisternis van de nacht
De diepe zwarte donkere nacht

Krast een kraai

Eenzaam geluid

Schrapend

Verlorend
Donkere duisternis

Waarom vliegt de kraai niet?

Er is meer nodig dan enkel vleugels
Om te kunnen vliegen

De kraai flappert
En hakkelt
En stuntelt
En dolt
En tolt

En valt neer

Diepe stijle duisternis

A bird needs more than just
A pair of wings

Gewond

Gebroken gekraai
Onhoorbaar

Diep in de duisternis

Een kras
Een schreeuw

En niemand keek nog om

Hoe kan de kraai vliegen
Als er niets dan duisternis is?

Hoe kan de kraai vliegen
Als hij gewond is?

Tijd heelt wonden, zegt men
Duisternis en nachten verdwijnen

Donker wordt blauw

Iets verandert

Een lichtpuntje

Een ster
Een vlammetje

Er beweegt wat…

Ook met een gewonde vleugel
Kan je vooruit komen

Bewegend
Worstelend
Hakkelend
Stuntelend
Kruipend

Wakker wordend

Out of the deep

Vanuit de diepe duisternis
Van onder ondoordringbare nevelen

Donker wordt blauw

Donkere duisternis kwijnt weg
Donker kleurt blauw

Een stem, een verhaal

Blauw
Donker

Rise like a phoenix

(c)