De dag vermoord

De middagzon straalt krachtig en hard
Bomen wiegen verward

Zopas was het nog windstil
Nu verdreven in kwaadwil

Donkere wolken rollen
Grote duistere dikke grillige bollen

Wind waait en zwaait en danst moedig
Bomen kraken hun klaaglied weemoedig

Wolken bollen op, donkergrijze vlekken
witte schuimkoppen, krampachtig stuiptrekken

Regen nadert hoorbaar snel
Geroffel, getrom, gebrom, hard en fel

Krijsend en huilend, de regen en wind
Vechtend. Strijdend. Bloedend. Verblind.

De zon versmoord.
De dag vermoord.