Copyright

Alle teksten, gedichten, kronkels, creaties, illustraties, foto’s, afbeeldingen, alsook de schrijfstijl en manier van presentatie van illustraties, foto’s en afbeeldingen zijn eigen werk, en vallen onder de bescherming van de Auteurswet.

© 2014-2019. Alle rechten voorbehouden. Niets uit de website www.krabbat.be mag worden verveelvuldigd, opgeslagen in gegevensbestanden, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door kopiëren, afdrukken, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur.
Gebruik het contact-formulier om de auteur te contacteren wanneer u iets wenst over te nemen of te reproduceren.

Wilt u vanaf uw eigen website een link leggen? Enkel het linken naar de algemene URL, www.krabbat.be is toegestaan. U hoeft er geen toestemming voor te vragen. Wel graag even melden, altijd fijn 🙂